İLETİŞİM  |  ENGLISH SITE

DIŞ TİCARET SÖZLEŞMELERİ ve İHRACAT/İTHALAT SÖZLEŞME UYGULAMALARI


Genel olarak, iki ya da daha çok ülke ile bağlantılı sözleşmeler “uluslararası” olarak nitelendirilmektedir. Uluslararası ticaretin konusu olan dış ticaret işlemleri, alıcı ve satıcının sözleşme yapması ile başlar. Yaygın olarak benimsenen ticaret prensiplerine göre bir tarafın ileri sürdüğü şartları karşı tarafın yazılı olarak kabul etmesi halinde geçerli bir sözleşme yapılmış demektir. Sözleşmede, tarafların yükümlülükleri ve haklarının kesin bir biçimde şarta bağlanması zorunludur. Malların bir yerden başka bir yere taşınmasında hangi tarafın ne yükümlülüğü olduğu, yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde zararın nasıl bölüşeceği, taşıma sırasında malların kaybolması ve hasar görmesi halinde zararın hangi tarafa ait olacağı hususları sözleşmede açık olarak yer almalıdır. Diğer taraftan, alıcıya teslim olayının nasıl oluştuğu, yani hangi hal ve noktada satıcının yükümlülüklerini gerçekleştirmiş sayılacağı hususlarının standart kurallara bağlanması ve bu kuralların sözleşmelere aynen konması yerine kısaltılmış biçimleriyle kullanılmaları ihtiyacı her zaman kendini göstermiştir.